judicial review

judicial review
teisminė priežiūra statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisminės arba kvaziteisminės institucijos vykdoma kontrolė, ar įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijų priimti norminiai teisės aktai atitinka aukštesnės galios teisės aktus. Jos dalis yra konstitucinė kontrolė, t. y. vertinimas, ar įstatymai ir kiti aukščiausių valstybės valdžios institucijų priimami teisės aktai atitinka konstituciją. Konstitucinės kontrolės pradžia laikomas 1903 JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje Marbury v. Madison, kuriame Teismų įstatymas (angl. Judiciary Act) buvo pripažintas prieštaraujančiu JAV Konstitucijai. Įvairiose valstybėse veikia skirtingi konstitucinės kontrolės įgyvendinimo mechanizmai. JAV ją įgyvendina bendrieji teismai, galutinį sprendimą priima Aukščiausiasis Teismas. Europoje ši funkcija paprastai patikima specialiai institucijai – Konstituciniam Teismui (Lietuva, Vokietija, Austrija), Konstitucinei tarybai (Prancūzija). Be konstitucinės kontrolės, teisminės priežiūros atveju laikomas ir tikrinimas, ar žemesnės galios norminiai teisės aktai atitinka įstatymus arba vyriausybės priimtus norminius aktus. Lietuvoje šią funkciją atlieka administraciniai teismai. atitikmenys: angl. judicial review ryšiai: susijęs terminasįstatymo viršenybė susijęs terminaskonstitucija susijęs terminaskonstitucija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Judicial review — is the power of the courts to annul the acts of the executive and/or the legislative power where it finds them incompatible with a higher norm. Judicial review is an example of the functioning of separation of powers in a modern governmental… …   Wikipedia

  • judicial review — n 1: review 2: a constitutional doctrine that gives to a court system the power to annul legislative or executive acts which the judges declare to be unconstitutional; also: the process of using this power see also checks and balances; marbury v …   Law dictionary

  • judicial review — the power of a court to adjudicate the constitutionality of the laws of a government or the acts of a government official. [1920 25] * * * Examination by a country s courts of the actions of the legislative, executive, and administrative branches …   Universalium

  • judicial review —    A key function of the courts. It refers to the power of the courts to interpret the constitution and to declare void actions of branches of government if they are deemed to be in conflict with its requirements. Some countries have a very… …   Glossary of UK Government and Politics

  • judicial review — judicial examination; power of the U.S. Supreme Court to determine if a law is unconstitutional …   English contemporary dictionary

  • judicial review — Power of courts to review decisions of another department or level of government. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137,177, 2 L.Ed. 60. Form of appeal from an administrative body to the courts for review of either the findings of fact, or of …   Black's law dictionary

  • judicial review — Power of courts to review decisions of another department or level of government. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137,177, 2 L.Ed. 60. Form of appeal from an administrative body to the courts for review of either the findings of fact, or of …   Black's law dictionary

  • judicial review — noun review by a court of law of actions of a government official or entity or of some other legally appointed person or body or the review by an appellate court of the decision of a trial court • Topics: ↑law, ↑jurisprudence • Hypernyms: ↑review …   Useful english dictionary

  • judicial review — judi′cial review′ n. 1) law the power of a court to adjudicate the constitutionality of legislative or executive acts 2) law review 7) • Etymology: 1920–25 …   From formal English to slang

  • judicial review — noun Date: circa 1924 1. review 5 2. a constitutional doctrine that gives to a court system the power to annul legislative or executive acts which the judges declare to be unconstitutional …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”