judicial review

judicial review
teisminė priežiūra statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisminės arba kvaziteisminės institucijos vykdoma kontrolė, ar įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijų priimti norminiai teisės aktai atitinka aukštesnės galios teisės aktus. Jos dalis yra konstitucinė kontrolė, t. y. vertinimas, ar įstatymai ir kiti aukščiausių valstybės valdžios institucijų priimami teisės aktai atitinka konstituciją. Konstitucinės kontrolės pradžia laikomas 1903 JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje Marbury v. Madison, kuriame Teismų įstatymas (angl. Judiciary Act) buvo pripažintas prieštaraujančiu JAV Konstitucijai. Įvairiose valstybėse veikia skirtingi konstitucinės kontrolės įgyvendinimo mechanizmai. JAV ją įgyvendina bendrieji teismai, galutinį sprendimą priima Aukščiausiasis Teismas. Europoje ši funkcija paprastai patikima specialiai institucijai – Konstituciniam Teismui (Lietuva, Vokietija, Austrija), Konstitucinei tarybai (Prancūzija). Be konstitucinės kontrolės, teisminės priežiūros atveju laikomas ir tikrinimas, ar žemesnės galios norminiai teisės aktai atitinka įstatymus arba vyriausybės priimtus norminius aktus. Lietuvoje šią funkciją atlieka administraciniai teismai. atitikmenys: angl. judicial review ryšiai: susijęs terminasįstatymo viršenybė susijęs terminaskonstitucija susijęs terminaskonstitucija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Judicial review — is the power of the courts to annul the acts of the executive and/or the legislative power where it finds them incompatible with a higher norm. Judicial review is an example of the functioning of separation of powers in a modern governmental… …   Wikipedia

  • judicial review — n 1: review 2: a constitutional doctrine that gives to a court system the power to annul legislative or executive acts which the judges declare to be unconstitutional; also: the process of using this power see also checks and balances; marbury v …   Law dictionary

  • judicial review — the power of a court to adjudicate the constitutionality of the laws of a government or the acts of a government official. [1920 25] * * * Examination by a country s courts of the actions of the legislative, executive, and administrative branches …   Universalium

  • judicial review —    A key function of the courts. It refers to the power of the courts to interpret the constitution and to declare void actions of branches of government if they are deemed to be in conflict with its requirements. Some countries have a very… …   Glossary of UK Government and Politics

  • Judicial review in English Law — Judicial review is a procedure in English administrative law by which the courts supervise the exercise of public power on the application of an individual. A person who feels that an exercise of such power by a government authority, such as a… …   Wikipedia

  • judicial review — judicial examination; power of the U.S. Supreme Court to determine if a law is unconstitutional …   English contemporary dictionary

  • Judicial review in English law — See also: Judicial review Judicial review is a procedure in English administrative law by which the courts in England and Wales supervise the exercise of public power on the application of an individual. A person who feels that an exercise of… …   Wikipedia

  • Judicial review in the United States — in terms of their lawfulness, or to review the constitutionality of a statute or treaty, or to review an administrative regulation for consistency with either a statute, a treaty, or the Constitution itself. At the federal level, there is no… …   Wikipedia

  • judicial review — Power of courts to review decisions of another department or level of government. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137,177, 2 L.Ed. 60. Form of appeal from an administrative body to the courts for review of either the findings of fact, or of …   Black's law dictionary

  • judicial review — Power of courts to review decisions of another department or level of government. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137,177, 2 L.Ed. 60. Form of appeal from an administrative body to the courts for review of either the findings of fact, or of …   Black's law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”